Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktige och nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Revision
Valnämnd
Gemensam lönenämnd
Gemensam växelnämnd
Gemensam patientnämnd
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Socialnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Jävsnämnd