Förtroendevalda hos oss.

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jervfors Bruno Socialdemokraterna Ordinarie 1
Klasson Mats Centerpartiet Ersättare 2